Archive | Listopad, 2011

Princezna se zlatou hvězdou na čele

2 Nov

Všem paním a pánům stavu urozeného, jakož i lidu prostému na vědomost se tímto dává, že fakultní divadelní spolek připravil si pro semestr tento veršované pohádkové přestavení “Princezna se zlatou hvězdou na čele”. Ku shlédnutí podívané nevšední zváni jste srdečně všichni, a to v následující dny: v pondělí 28. listopadu o devatenácté hodině, ve středu […]